آیین راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاون در آذربایجان شرقی

آیین راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاون در آذربایجان شرقی همزمان با افتتاح مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) با حضور محمد شریعتمداری …

راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاون آذربایجان شرقی

افتتاح مرکز نوآوری و توسعه تعاون آذربایجان شرقی

مرکز نوآوری و توسعه تعاون آذربایجان شرقی به همت اتحادیه تعاونیهای دانش بنیان و پیگیری اداره کل …